Naposledy aktualizováno: 22.11.2018 14:09:15
logo

Městská knihovna ve Vidnavě

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VIDNAVĚ
- je součástí organizační složky KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VIDNAVA.
Zřizovací listina organizační složky „KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VIDNAVA“ byla schválena usnesením zastupitelstva našeho města č. 16 dne 23.6.2009.

Naše knihovna je evidována Ministerstvem kultury ČR pod číslem 2153/2002.


Knihovnu tedy zřizuje Město Vidnava, nachází se nyní v nových prostorách na Mírovém náměstí v přízemí domu č.11.
 

Navštěvuje ji nyní přes 100 čtenářů. Knihovna spolupracuje s ostatními regionálními knihovnami Mikroregionu Žulovsko, který leží v severním cípu Olomouckého kraje - v býv. okrese Jeseník.
Nyní zřizovatel usiluje v souladu s koncepcí rozvoje knihoven v ČR o její automatizaci a zpřístupnění on-line katalogu knihovny na internetu.


Fotografie knihovny - připravují se v sekci Fotogalerie!