Naposledy aktualizováno: 22.11.2018 14:09:15
logo

Městská knihovna ve Vidnavě

Společenské a kulturní akce Města Vidnavy pro rok 2011

Pořádané ve spolupráci s Městským kulturním zařízením, kulturní komisí, sborem dobrovolných hasičů,

základní uměleckou školou, základní školou a mateřskou školou.

Leden                                            Datum:           Čas:         Místo konání:

Městský ples                                      29.1.2011          20:00          sál ZUŠ

Únor

Beseda-Nový Zéland(severní ostrov)       9.2.2011            17:00         společ.sál radnice

Výstava fotografií                               21.2.-31.3.                          společ.sál radnice

Březen

Nestárnoucí operetní melodie                 19.3.2011           17:00        kino

Noc s Andersenem                                                                       knihovna

Duben

Vítání občánků                                    16.4.2011           10:00        společ.sál radnice

Velikonoční koncert                                                                      kostel sv.Františka

Velikonoční trhy,ZUŠ, ZŠ                                                              před ZUŠ

Pálení čarodějnic-ZŠ, MŠ, ZUŠ               30.4.2011

Zájezd na Floru Olomouc

Květen

Hasičská soutěž "O pohár starostky města" 1.5.2011         10:00        areál TJ Vidnava

Červen

Kácení máje a oslava Dne dětí                 4.6.2011          14:00        areál TJ Vidnava

Pasování na čtenáře, žáci 1.ročníku                                               knihovna

Vyřazování předškoláků                          29.6.2011        15:00        společ.sál radnice

Oslavy 135.výročí SDH Vidnava               25.6. 2011        13:00       areál TJ Vidnava

Září

Putovní výstava fotografií                                                           společ.sál radnice

Posezení pro dříve narozené                                                        sál v ZUŠ

Kurz šikovných rukou

Listopad

Beseda Nový Zéland(jižní ostrov)            25.11.2011       17:00       společ.sál radnice

Předvánoční prodejní výstava knih                                               knihovna

Prosinec

Mikulášská nadílka, Vánoční trhy                                                 Mírové nám.

Vánoční koncert                                                                      kostel sv. Františka

Vánoční pohádka pro děti                                                          kino